Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/index.php:1) in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/GLOBVAR.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/index.php:1) in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/GLOBVAR.php on line 5
เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 5
วันนี้ : 0
วันที่    17 02  2562
   
 
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบภาม
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ที่นี้ หรือ
  ดูเพิ่มเติม
   
โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียงคำ บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระยายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวยกายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณถนน ซอย 1 ระหว่างบ้านเลขที่ 78 บ้างปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างเมรุ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดเด่นสามัคคี บ้านเด่น หมู่ที่ 1 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดใหม่
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านและโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมุ่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านหัวยม่วง-ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านท่า ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนแบบ Overlay
โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้ง บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย ซอย 14 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณ ซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา บ้านป่ารวกหมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพินัย บัวบาน ซอย 11 บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ-เขตติดต่อบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ซอย 16 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์, ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและปรับปรุงลานกีฬาชุมชน

โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศคณะกรรมการราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตำ ซอย 16 บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปรกาาร
การกำหนดราคากลางในดครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ และอาคารเรียน
โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.....
โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนสถานบ้านปงตำ พร้อมปรับปรุงพื้นอาคาร หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น-ถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 4 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่...........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ..........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 5 หมู่ที่ 3. ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.......
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านด้ง ซอย 2 หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเญ้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 9 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.....
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก......
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง รูปแบบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับ ริมน้ำฝาง บริเวณหลังวัดอินทราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อเชื่อมรางเดิมสามแยกบ้านมิตรอรัญ-วัดบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 16 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปางควาย-บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยม่วง ซอย 10 หมู่ 6 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านปงควาย ซอย 5 หมู่ 3 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านอ่าย ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น .....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนปงตำ ซอย5 สามแยก รพช.บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ .....
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 1 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ .....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวรถนนบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 2 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนห้อยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 1 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมัน ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนแบบ OVerlay บริเวณต่อจากถนนเดินถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 - บ้านอินทราราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น กว้าว 6 เมตร ยาว 2300 เมตร.....
โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 ถึงสามแยก รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 238-315 บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณแหล่งน้ำหนองทาหมุกถึงบ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-3 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่าบริเวณบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไฝ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อจากถนนเดิมทางไปป่าช้าบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 7 - บ้านเลขที่ 131/2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อถนนเดิมจากสามแยกท่อลอดเขตติดต่อ บ้านหนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านปางควาย (หนองล้องไผ่) ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

  ดูเพิ่มเติม
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูงเฉลี่ย 13.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 64.70 ม. .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้วง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 264 เมตร (แ .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านท่า ตำบลปงตำ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซอย 1 ตำบลปงตำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังห .........
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .........
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน .........
  ดูเพิ่มเติม
ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ......... 2560-09-14 09:21:41
ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา ......... 2560-06-01 15:43:53
ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ......... 2560-04-07 18:52:32
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ......... 2559-12-16 15:41:08
ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ......... 2559-09-22 08:50:36
ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอย ......... 2559-09-20 10:31:38
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร หมูที่ 2 เทศบาลตำบลไชยปราการ ......... 2558-11-13 13:42:25
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ......... 2558-10-28 15:48:11
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 42 ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ บริเวณข้างวัดเชียงหมั้นด้านทิศเหนือ บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น ......... 2558-09-30 13:26:44
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านเด่น ม.1ต.หนองบัว ......... 2558-09-30 13:23:59
  ดูเพิ่มเติม
ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ......... 2562-02-13 08:36:13
ประชาสัมพันธ์แผนกำหนดกำหนดการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ......... 2561-12-04 15:22:37
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ......... 2561-11-07 16:40:49
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ......... 2561-11-07 16:40:28
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ......... 2561-10-29 16:26:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ......... 2561-10-24 15:57:51
ประกาศการลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ......... 2561-10-17 09:28:24
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ......... 2561-10-04 10:08:41
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ......... 2561-10-03 11:42:23
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ......... 2560-11-15 20:10:49
  ดูเพิ่มเติม