ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
................................................
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ
เข้าสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลไชยปราการ